BICBC

BICBC


Svrha ovog projekta podupiranje je održivog turizam i okoliša na području rijeka Mura-Drava-Dunav. Težnja je poboljšati turističku privlačnost na tom području te ostvariti infrastrukturu u vidu biciklističke staze. U sklopu projekta izrađena je digitalna baza podataka turističkih i biciklističkih sadržaja kojoj korisnici mogu pristupiti. Aplikacija je napravljena na Ionic platformi i može se preuzeti na Google Play-u i App Store-u.

Korištene tehnologije