Samo pozitivno

Samo pozitivno


Portal Samo pozitivno jest portal uspješnih pojedinaca i tvrtki, događanja, afirmativnih tekstova, blogova i kolumni. Namijenjen je svima koji žele dan započeti pozitivno i poticajno, i koji žele promovirati svoj uspjeh ili modelirati uspjeh drugih. Za ovaj smo portal kreirali stranicu na WordPress-u sa samo pozitivnim vijestima!

Korištene tehnologije