WiseMap

WiseMap


WiseMap aplikacija omogućava korisniku da planira svoje slobodno vrijeme. Nudi interaktivnu kartu na kojoj prikazuje razne atrakcije i druge mogućnosti u blizini korisnika, koristeći geolokaciju uređaja. Aplikaciju smo napravili koristeći AngularJS i Ionic.

Korištene tehnologije